• สวนขวดแก้ว หรือ Terrarium เป็นการย่อส่วนจากสวนที่มีพื้นที่ใหญ่ลงมาใส่ไว้ในขวดแก้ว
  • สัมผัสความร่มรื่น สบายตาจากสีเขียวของต้นไม้ สวนขวดแก้ว
  • สวนขวดแก้ว" ตามจินตนาการได้แล้ว
  • สวนขวดแก้วเสร็จหากมีไอน้ำเกาะที่โหลมาก ให้เปิดขวดโหลทิ้งไว้จนไอน้ำระเหยออก
  • https://www.facebook.com/terrariumcafe